Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „RODO”) informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Podmiot prowadzący Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.aplikacja.pierwszesmaki.pl oraz Aplikację Mobilną pierwszesmaki – PIERWSZE SMAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51-376). Ul. Kłokoczycka 200 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001054736, NIP 8952261189 Regon 526219240, adres poczty elektronicznej: aplikacja@pierwszesmaki.pl

Z Administratorem danych można kontaktować się:

 

Cel przetwarzania danych osobowych i okres przetwarzania tych danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem na realizację usług wykonywanych przez Administratora (dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres: kraj, kod pocztowy, miasto, ulica wraz z numerem domu/lokalu oraz numer telefonu kontaktowego) – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres świadczenia usług;
 2. przyjmowania płatności elektronicznej za usługi Administratora, w związku z niezbędnością przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz Użytkownika polegającego na umożliwieniu płatności elektronicznych (dane osobowe związane z płatnościami elektronicznymi) – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres niezbędny do bieżących rozliczeń;
 3. realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług (dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych) – (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego;
 4. korzystania przez Panią/Pana z usług Pierwsze Smaki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO) w tym świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz nawiązania z Panem/Panią stosunków gospodarczych i prezentowania Panu/Pani ofert handlowych w celu zawarcia umowy – przez okres wykonywania tych usług, jednak nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 5. rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) – przez okres niezbędny do realizacji ww. obowiązków Administratora Danych Osobowych,

 

Pani/Pana dane mogą być ponadto przetwarzane do takich celów, jak:

 

 1. weryfikacja tożsamości Użytkowników i osób ich reprezentujących, wypełnianie obowiązków związanych z monitorowaniem i raportowaniem zgodnie z ustawodawstwem podatkowym – przez okres niezbędny do realizacji ww. obowiązków Administratora Danych Osobowych,
 2. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, np. w postępowaniu sądowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres niezbędny do realizacji ww. obowiązków Administratora Danych Osobowych;
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu przedawnienia roszczeń;
 4. prowadzenia działań marketingowych w szczególności przekazywania (w tym na adres e-mail, telefonicznie) informacji handlowych, ofert (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b RODO) – do czasu cofnięcia zgody lub do czasu zakończenia działań podejmowanych przed zawarciem umowy;
 5. monitorowania jakości usług, analiz wewnętrznych oraz prowadzenia badań satysfakcji Użytkownika (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO) – do czasu cofnięcia zgody, jednak nie wcześniej niż przed zakończeniem okresu trwania umowy, Logi serwera przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora, polegającym na ułatwianiu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników (w zakresie określonym poniżej pt.: „Logi Serwera”).

 

Dostęp do danych osobowych (odbiorcy danych osobowych)

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym przekazywane są dane osobowe przez Aleksandrę Biały, w tym podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, księgowe, prawne, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegłym rewidentom w związku z audytem, pracownikom i współpracownikom oraz kontrahentom Administratora.

 

Przysługujące prawa

 

Przysługuje Pani/Panu:

 1. a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
 2. b) prawo do sprostowania danych osobowych
 3. c) prawo do usunięcia danych osobowych
 4. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. e) prawo do przenoszenia danych
 6. f) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych

 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:

 

 1. a) pisemnie na adres: Kłokoczycka 200, 51-376 Wrocław,
 2. b) drogą e-mailową na adres: aplikacja@pierwszesmaki.pl,

 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Telefon: (22) 531 03 00

 

Uprawnienia do zbierania danych osobowych

 

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do nawiązania z Panią/Panem kontaktu, w tym do zawarcia umowy z Aleksandrą Biały, z uwagi na obowiązki prawne ciążące na administratorze danych osobowych. Brak podania danych osobowych uniemożliwi nawiązanie kontaktu i zawarcie umowy.

 

Przekazanie do państwa trzeciego

 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Aleksandrę Biały poza obszar EOG.

 

Brak podejmowania decyzji w sposób automatyzowany

 

Na podstawie Państwa danych osobowych Administrator nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.

 

Analizy i wykorzystanie informacji

 

W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z formularza kontaktowego online i w tym celu korzysta z informacji statystycznych dostarczanych przez pliki Cookies lub inne podobne technologię. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików Cookies przez administratora znajdują się poniżej:

 

Strona korzysta z plików Cookies

 

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika, pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony www lub podmioty z nim współpracujące (na przykład dostawcy systemu statystyk odwiedzin). Pliki Cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób

Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

W ramach strony www.pierwszesmaki.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych i podstron. Pliki Cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem strony reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.

 

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików Cookies wykorzystywane w statystykach:

Polityka ochrony prywatności Google Analytics – https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć Google, która dostarcza statystyki odwiedzin dla Administratora, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików Cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest, np. samodzielne zarządzanie plikami Cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi Cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez stronę www;
 • zarządzania plikami Cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika strony;
 • określania ustawień dla różnych typów plików Cookies, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania Cookies.

 

Gdzie szukać pomocy?

 

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera.

 

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików Cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszej stronie www.

 

Informacje dodatkowe

 

Dodatkowe informacje na temat plików Cookies i innych technologii można znaleźć, m.in. pod adresem: wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

 

 

Logi Serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania strony www.pierwszesmaki.pl oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 

Dane zapisywane w warstwie serwerowej (za pomocą narzędzi dostarczanych przez administratora Serwera) wykorzystywane są najczęściej w przypadku włamania na Serwer lub celowego uszkodzenia strony. Wówczas na podstawie takich danych policja jest wstanie ustalić sprawcę włamania na Serwer. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania; o czas wysłania odpowiedzi; o nazwę stacji Użytkownika;
 • identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce Użytkownika; o informacje o adresie IP.
 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony
 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwerem.

 

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na ułatwianiu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników.

 

Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez okres 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników.

 

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.

Shopping Cart